DO till domstol rörande bristande tillgänglighet

Nyhet publicerad 4 maj 2017

För första gången har ärende rörande diskriminering i form av bristande tillgänglighet i skolan nu varit uppe i domstol. Frågan som domstolen har att pröva är om en kommun i Västergötland diskriminerade en elev när man inte åtgärdade skolans bristfälliga rullstolsramper.

Den aktuella skolans rullstolsramper har haft flera brister: Lutningen har varit fel, de flesta har saknat skyddsräcken och avlastningsytan framför dörren har varit för liten. Eftersom den aktuella eleven ofta använder rullstol har det inneburit risker som andra elever inte utsatts för. Pojkens föräldrar har påtalat bristerna för skolan under flera år, men utan att kommunen åtgärdade problemen förrän inför höstterminen 2016.

Enligt DO finns det inget som tyder på att kommunen inte skulle ha haft de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att vidta de efterfrågade åtgärderna tidigare.

– I och med att kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan är det DO:s bedömning att eleven utsätts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Dom väntas den 23 maj (korrigering: den 24 maj).

Ärendenummer ANM 2016/940

Tillbaka till toppen