DO stämmer friskvårdscenter för repressalier

Pressmeddelande publicerad 20 februari 2017

Efter att chefen för ett friskvårdscenter i Malmö fick kännedom om att en nyligen uppsagd kvinna hade gjort en DO-anmälan mot företaget beslutade hon att inte betala ut någon slutlön. DO anser att det finns ett samband mellan händelserna som innebär att företaget har överträtt diskrimineringslagens förbud mot repressalier.

Kvinnan hade varit provanställd som hälsocoach vid friskvårdscentret, men hennes provanställning hade avslutats. Enligt den uppsagda kvinnan fanns det ett samband mellan uppsägningen och att hon hade berättat för arbetsgivaren att hon var gravid och hon gjorde därför en DO-anmälan. En dryg månad efter att anmälan inkommit till DO kontaktade hon arbetsgivaren för att fråga varför hon inte hade fått någon slutlön. Via e-post fick hon då till svar att företaget hade skickat ut lönespecifikationen innan de hade blivit kontaktade av DO och nu avvaktade DO:s utslag.

DO anser efter att ha utrett händelsen att den uteblivna lönen direkt kan kopplas till kvinnans DO-anmälan och att det inte finns några sakliga skäl att inte betala ut lönen. DO anser därför att det handlar om en överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud.

– Det är centralt för diskrimineringsskyddets effektivitet att den som gör en anmälan inte ska riskera att bli straffad för det, säger Karin Ernfors, jurist på DO:s processenhet.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot företaget.

ANM 2017/302

Fakta

Diskrimineringslagens repressalieförbud innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hen har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, har medverkat i en utredning enligt lagen, eller har avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Av lagens förarbeten framkommer också att skyddet mot repressalier inte förutsätter att det vid en slutlig prövning visar sig finnas fog för ett påstående om att någon brutit mot lagens bestämmelser.

Tillbaka till toppen