DO granskar rutiner och riktlinjer mot trakasserier

Pressmeddelande publicerad 7 november 2017

DO genomför i höst en tillsyn för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga diskriminering. Kommuner och landsting har också en särskilt viktig roll som offentliga arbetsgivare, säger Peter Wråke, chef för rättsenhet arbetsliv på DO.

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. De innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– Arbetsgivarens ansvar handlar inte bara om att utreda trakasserier och vidta lämpliga åtgärder för att få stopp på dem. Det är minst lika viktigt att ha ett förebyggande arbete för att förhindra att trakasserier överhuvudtaget uppstår, menar Peter Wråke.

DO kommer att granska ca 290 kommuner och 20 landsting. Tillsammans sysselsätter de cirka 1 250 000 arbetstagare. DO kommer att begära in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Krav på riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Tillsynsinsatsen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag 

Fakta

De nya bestämmelserna om aktiva åtgärder innebär bland annat att arbetsgivare ska genomföra ett arbete i fyra steg. Arbetsgivare ska

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Arbetet ska genomföras fortlöpande. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetsgivaren ska också ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Mer information om aktiva åtgärder på do.se

Faktablad om aktiva åtgärder

Tillbaka till toppen