Avbruten provanställning för gravid är diskriminering

Pressmeddelande publicerad 25 januari 2017

Det är diskriminering att avbryta en provanställning om det finns en koppling till att personen i fråga är gravid. Det anser DO som nu stämmer ett konsultföretag i Stockholm för diskriminering som har samband med kön.

Ärendet handlar om en kvinna som hade en provanställning på ett konsultföretag i Stockholm. Redan i samband med att kvinnan anställdes meddelade hon företagets VD att hon var gravid. Kvinnan fick under de första månaderna flera gånger positiv återkoppling på att hon gjorde ett bra arbete, men när hon efter cirka fyra månader blev sjukskriven på deltid på grund av graviditeten ändrades företagets inställning. Cirka fem månader in i provanställningen när kvinnan kommit hem från BB fick hon via brev beskedet att provanställningen hade avbrutits.

–  EU-rätten och därmed även svensk lag ger gravida ett särskilt skydd som innebär att orsakerna till att en anställning avbryts inte får ha något samband med graviditeten. I det här fallet finns det ett sådant samband och då anser DO att det är diskriminering att avbryta provanställningen, säger Johanna Nilsson, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot bolaget och det blir upp till Arbetsdomstolen att pröva frågan.

Ärende ANM 2017/119

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på tfn 08-120 20 710.

Fakta

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § 1 punkten DL).

Enligt det så kallade Mödravårdsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) ska alla medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetstagare som är gravida och som har underrättat sin arbetsgivare om detta sägs upp, om detta inte sker i undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med deras tillstånd.

Tillbaka till toppen