Agneta Broberg deltar i Plånboken

Nyhet publicerad 16 maj 2017

Hallå där, DO Agneta Broberg som deltar i radioprogrammet Plånboken – vad ska du prata om där?
– Jag var inbjuden att komma till programmet som spelades in under Seniordagen i Kungsträdgården i Stockholm, så den här gången handlar det främst om frågor som berör äldre. 

Plånboken är ju ett konsumentprogram som handlar om vardagsekonomi. Hur kan det kopplas till diskriminering?
– Åldersdiskriminering förekommer inom många områden, och i programmet pratar vi bland annat om vilka rättigheter man har att inte bli diskriminerad. Men vi pratade också om bristande tillgänglighet som ju är en ny form av diskriminering som är kopplad till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning, men som självklart också kan beröra äldre.

Får DO många anmälningar om åldersdiskriminering?
– Varje år kommer det in mellan 200 och 300 anmälningar om diskriminering som har samband med ålder till DO, och fortfarande handlar de flesta anmälningar som kommer in om arbetslivet. Men det är ändå svårt att säga hur utbredd diskrimineringen är eftersom det sannolikt finns ett ganska stort mörkertal.

Tillbaka till toppen