Religion inte skäl att neka samkönat par bröllopsfest

Pressmeddelande publicerad 8 april 2016

En verksamhetsutövares religiösa tro ger inte rätt att missgynna någon som vill ta del av företagets tjänster. Det anser DO som därför har beslutat att stämma ett företag som nekade ett samkönat par att boka ett bröllop.

Det var i november 2014 som en kvinna kontaktade anläggningen med en förfrågan om att boka lokal och boende för att arrangera hennes och hennes flickväns bröllop. Efter att ha fått ett nekande svar bad hon en god vän att ringa och ställa samma fråga, men om ett heterosexuellt bröllop, och den gången fick vännen svaret att det var möjligt att göra en bokning.

I samtal med DO har företagets ägare berättat att det främst har varit hennes religiösa tro som har varit grunden för nekandet av de två kvinnornas förfrågan. DO anser att paret genom nekandet har utsatts för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

– Att gifta sig är en de stora händelserna i livet och därför är det allvarligt när samkönade par blir utestängda från möjligheten att arrangera sitt bröllop. Det här ärendet driver vi för att få klarlagt att religiösa skäl inte kan användas för att neka samkönade par varor och tjänster, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot företaget och det blir därmed upp till tingsrätten att pröva om det har varit fråga om diskriminering.

Ärende ANM 2016/600

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- eller familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagens första kapitel ett missgynnande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel sexuell läggning.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se