Rekrytera utan att diskriminera

Nyhet publicerad 23 november 2016

Ta del av vår nya vägledning: Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera!

Målet för all rekrytering handlar om att hitta den bästa kandidaten för en tjänst. Men det finns fallgropar på vägen som kan leda till diskriminering.

I DO:s nya vägledning får du reda på vad den aktuella forskningen säger om riskerna för diskriminering och vad som kan vara bra för dig som rekryterare att tänka på för att undvika de vanligaste fällorna.

Vägledningen är indelad i kapitel efter de olika momenten i en rekryteringsprocess. I slutet av varje kapitel finns också ett frågebatteri som kan användas som en form av checklista. Tillsammans utgör dessa frågor hundra möjligheter att undvika diskriminering vid rekrytering.

Vägledningen vänder sig till dig som ansvarar för rekrytering på en arbetsplats eller ett rekryteringsföretag. Den vänder sig också till fackliga representanter och andra medarbetare som är inblandade i rekryteringsprocessen.