Nekat bröllop för samkönat par var diskriminering

Pressmeddelande publicerad 10 maj 2016

Det par som nekades att boka ett bröllop på Trollebo Gård utanför Vetlanda blev diskriminerade. Det medger nu företaget som driver anläggningen. Enligt en överenskommelse mellan parterna ska företaget betala totalt 30 000 kronor i ersättning till paret.

Det var i november 2014 som en kvinna kontaktade Trollebo Gård AB angående möjligheten att boka lokal och boende för att arrangera hennes och hennes flickväns bröllop. Paret fick dock beskedet att det inte var möjligt att göra någon bokning.

I samtal med DO har företagets ägare berättat att det främst har varit hennes religiösa tro som har varit grunden för nekandet av de två kvinnornas förfrågan. Eftersom religiösa överväganden inte kan godtas som skäl att missgynna kunder har DO bedömt att paret genom nekandet har utsatts för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

I och med att företaget nu medger att det har varit fråga om diskriminering har parterna kommit överens om företaget ska betala 15 000 kronor vardera i ersättning till kvinnorna.

DO avslutar i och med överenskommelsen ärendet.

Ärende ANM 2016/600

Fakta

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- eller familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagens första kapitel ett missgynnande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel sexuell läggning.