På lördag högtidlighålls samernas nationaldag

Nyhet publicerad 5 februari 2016

Nationaldagen är gemensam för alla samer och firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Nationaldagen har högtidlighållits i hela Sápmi sedan 1993 och firas till minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, i Norge.

- Som diskrimineringsombudsman kan jag konstatera att nuvarande samepolitik vare sig innehåller lagstiftning eller åtgärder som säkerställer samers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Den internationella kritiken som riktats mot Sverige har under lång tid varit entydig. Bland annat har FN:s kommitté mot rasdiskriminering, FN-kommittén för mänskliga rättigheter och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter upprepade gånger kritiserat Sverige för att inom olika områden inte säkerställa samers rättigheter som urfolk.

DO bedriver ett särskilt arbete med fokus på diskriminering av samer som urfolk. Syftet är att synliggöra diskrimineringsperspektiv på situationen för samer i Sverige och att bidra till att urfolksrätten blir vägledande när åtgärder som rör samer vidtas.