Hovrätten friar läkare från diskriminering

Nyhet publicerad 14 april 2016

Hovrätten över Skåne och Blekinge friar nu en läkare i Malmö från diskriminering i samband med att en kvinna skulle genomgå en läkarundersökning. Hovrätten menar att DO inte har kunnat visa att den uteblivna läkarundersökningen har samband med kvinnans religion eller etniska tillhörighet.

Hovrätten ändrar därmed tingsrättens dom där företaget dömdes för diskriminering.

- Det här målet har kommit att handla om bevisning och det visar på hur svårt det kan vara att driva diskrimineringsmål i domstol, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Efter den uteblivna undersökningen skrev läkaren i kvinnans journal att han rekommenderade att kvinnan skulle undersökas av en kvinnlig läkare.

Diarienummer ANM 2013/1805