Dom mot Skånebageri efter sexuella trakasserier

Pressmeddelande publicerad 21 september 2016

En arbetsledare på ett bageri i västra Skåne har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av en kvinnlig anställd. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom idag. Bageriet ska enligt domen betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Målet rör en då 23-årig kvinna som vid flera tillfällen mellan juni och oktober 2014 blev utsatt för sexuella trakasserier av en arbetsledare. Trots att kvinnan sa ifrån fortsatte trakasserierna. Det har också enligt flera anställda förekommit en sexistisk jargong på arbetsplatsen.

Efter händelserna har kvinnan mått så dåligt att hon tvingades sjukskriva sig och hon har därefter avslutat sin anställning på bageriet.

Enligt Arbetsdomstolen ska arbetsledaren likställas med arbetsgivaren och därför ska bolaget betala diskrimineringsersättning till kvinnan. Att det regelbundet förekommer grova sexuella skämt på en arbetsplats kan också enligt AD vara ett sådant uppträdande av sexuell natur som kan kränka någons värdighet på det sätt som avses i diskrimineringslagen.

– En arbetsgivare måste alltså vara uppmärksam och genast vidta åtgärder om det förekommer ett grovt språkbruk eller en sexuell jargong på en arbetsplats, säger Johanna Nilsson, processförare på DO.

Ärende ANM 2015/97

DO: s presstjänst, tfn 073-682 82 10.