DO stämmer elbolag för sexuella trakasserier

Pressmeddelande publicerad 16 september 2016

På elbolagets julfest gjorde företagets VD närmanden mot en anställd kvinna. Trots att kvinnan genom sitt agerande markerade att beteendet var ovälkommet fortsatte mannen. DO har nu beslutat att stämma elbolaget för sexuella trakasserier.

I början av december 2015 anordnade elbolaget en julfest på en restaurang i Stockholm. Efter middagen började VD:n att tafsa på den då 19-åriga kvinnan, bland annat genom att lägga sin hand på hennes lår och föra handen upp över låret. Han försökte också att klämma in sin hand mellan kvinnans lår. Flera anställda har uppgett att de tyckte att VD:n uppträdde olämpligt.

Kvinnan hade en provanställning på företaget och hade enbart träffat företagets VD vid något enstaka tillfälle innan den aktuella festen. Som en följd av händelserna valde kvinnan att avsluta provanställningen.

– Det är oacceptabelt för ett företags VD att utsätta en ung kvinna för sexuella trakasserier oavsett om det är på arbetsplatsen eller på en personalfest, säger Anna Rosenmüller Nordlander på DO:s processenhet.

– Naturligtvis ska en arbetsgivare kunna bjuda in till aktiviteter utanför den ordinarie arbetsplatsen, men det får aldrig gå över gränsen och leda till kränkningar vilket det gjorde i det här fallet, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

DO har efter utredning beslutat att lämna in en stämningsansökan mot elbolaget.

Ärende ANM 2016/1602

Fakta

Sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen en form av diskriminering. Sexuella trakasserier är ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.