DO: Restaurangens klädkod var diskriminering

Pressmeddelande publicerad 18 oktober 2016

En krog i Nyköping diskriminerade tre romska kvinnor när kvinnorna avvisades med hänvisning till att restaurangen har en klädkod. Det anser DO som nu förbereder en stämning mot företaget.

Det var sommaren 2015 som de tre kvinnorna och tre män gemensamt besökte restaurangen i Nyköping för att lyssna på en konsert. Gruppen betalade entré och hade satt sig ner, men ungefär en timme senare kom en anställd fram och meddelade att kvinnorna var tvungna att lämna restaurangen eftersom deras kjolar inte var tillåtna enligt restaurangens klädkod.

Restaurangens företrädare har förklarat agerandet med att det är nattklubb på restaurangen efter klockan 22 och att klädkoden finns eftersom många ungdomar då försöker smuggla in alkohol.

DO:s utredning har visat att klädkodens exakta innehåll inte har varit fastställd, men att det är tydligt att just kjolar av den modell som finskromska kvinnor ofta använder är särskilt utpekad som otillåten.

– I och med det blir de kvinnor som använder de här kjolarna missgynnade och då är det enligt DO fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, säger Laine Nõu Englesson, på DO:s processenhet.

DO förbereder nu en stämning mot företaget och det blir upp till Södertörns tingsrätt att ta ställning till om det har varit fråga om diskriminering.

Ärende ANM 2016/1810

Fakta

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Med diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med en av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.