DO-rapport om diskriminering av muslimer och förmodade muslimer

Nyhet publicerad 5 december 2016

En ny rapport som DO presenterar visar att många av de upplevelser av diskriminering som muslimer och förmodade muslimer anmäler handlar om olika skeenden över tid. Det betyder att det oftast inte går att isolera upplevelsen till ett tillfälle eller en enskild händelse.

I rapporten "Kedjor av händelser – En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer" framträder vissa mönster i anmälarnas berättelser. Det är många gånger starka berättelser om upplevelser av diskriminering i det svenska samhället som sällan hörs i det offentliga samtalet.

Resultatet av analysen ligger i linje med forskning om hur diskriminering uppstår. Det finns en systematik både i de mönster som framträder liksom muslimers utsatthet för diskriminering.

Rapporten bygger på en kvalitativ analys av drygt 217 anmälningar om diskriminering som kom in till DO under 2014. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att fördjupa förståelsen för diskriminering som samhällsföreteelse, genom att synliggöra mönster i anmälningar om diskriminering.