DO granskar jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

Nyhet publicerad 6 juli 2016

DO kontrollerar att statliga myndigheter bedriver ett jämställdhetsarbete. Vi utgår från bestämmelserna i diskrimineringslagen om att arbetsgivare ska ha ett förebyggande arbete mot diskriminering.


- Det är viktigt att det allmänna tar ett stort ansvar för att motverka diskriminering och föregår med gott exempel, säger Peter Wråke, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv.
Hur går granskningen till?

DO granskar att statliga myndigheter med minst 25 anställda följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. Det gör DO genom att begära att få ta del av arbetsgivarnas jämställdhetsplaner. Granskningen inleds idag och kommer att ske successivt under hösten.