Arbetsgivarens upprörda SMS var trakasserier

Pressmeddelande publicerad 19 september 2016

En arbetsgivare som i en rad SMS uttryckte sig nedsättande mot en kvinna som varit aktuell för anställning i företaget gjorde sig skyldig till trakasserier. Det anser DO som nu stämmer företaget i Arbetsdomstolen, AD.

Den arbetssökande kvinnan, som har ett utländskt klingande namn, blev i mitten av april i år uppringd av ett städföretag i Västsverige som ville erbjuda kvinnan arbete. Kvinnan och arbetsgivaren beslutade först att de skulle träffas, men dagen innan mötet ångrade sig kvinnan och tackade nej till arbetet via SMS.

När arbetsgivaren fick beskedet blev hon arg och frustrerad och skickade då ett 20-tal SMS till kvinnan där hon uttryckte sig mycket nedlåtande om invandrare. DO som har utrett händelsen anser att arbetsgivarens SMS är fråga om trakasserier och stämmer därför företaget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

– Det här sättet att uttrycka sig på är en form av vardagsrasism, och för DO är det viktigt att vara tydlig med att när en arbetsgivare uttrycker sig så mot en arbetssökande är det fråga om diskriminering, säger Johanna Nilsson processförare på DO.

DO förbereder en stämningsansökan mot företaget och det blir nu upp till Arbetsdomstolen att pröva om företaget genom agerandet har gjort sig skyldig till diskriminering.

Ärende ANM 2016/1620

Fakta

Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.