Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vd utsatte anställd kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd. Den anställda kvinnan har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

De sexuella trakasserierna har bland annat bestått av sexuella meddelanden och bilder. DO:s bedömning är att vd:n måste ha förstått att handlingarna varit oönskade.

–Det rör sig om flera sexuellt explicita meddelanden och andra oönskade handlingar som vd:n utsatt kvinnan för. Att detta pågått under en längre period och av någon hon, genom sin anställning, stod i beroendeställning till gör händelserna särskilt allvarliga, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

Bolaget har nu på sig till den 11 juni att ta ställning till DO:s begäran. Om bolaget motsätter sig betalningen kan DO komma att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 juni 2024