Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Banken ersätter kvinna som nekades provanställning

Den bank som nekade en kvinna som var gravid en provanställning har valt att betala ersättning till kvinnan.

Banken avbröt den aktuella rekryteringen efter att kvinnan hade meddelat att hon var gravid. Arbetsgivaren har uppgett att skälet var att hon inte kunde arbeta heltid sammanhängande i sex månader.

DO:s bedömning är att eftersom den huvudsakliga grunden för nekandet har varit kvinnans graviditet har det därför varit fråga om diskriminering som har samband med kön. Under alla förhållanden har det aktuella kravet för tjänsten varit diskriminerande då det särskilt missgynnar kvinnor.

I och med att banken nu har betalat ersättning till kvinnan har ärendet avslutats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 april 2024