Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna diskriminerades genom flygbolags uniformsregler

Ett flygbolag, som tillämpar ett uniformsreglemente som inte tillåter religiösa symboler, diskriminerade en kvinna genom att neka henne fortsatt anställning med hänvisning till att hon inte var beredd att arbeta utan slöja. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och stämmer därför flygbolaget för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och kön.

Kvinnan, som bär hijab, en slöja som täcker hår, öron och hals, hade sökt och fått anställning hos ett bemanningsföretag som rekryterar markpersonal för flygbolagets räkning. Anställningen skulle inledas med en utbildning, men på utbildningens första dag fick hon beskedet att flygbolagets uniformsreglemente inte medgav att hon fortsatte bära sin slöja under arbetstid. Hon fick därför välja mellan att inte bära slöjan eller att avsluta anställningen.

DO anser att agerandet innebär diskriminering som flygbolaget är ansvarigt för.

Flygbolaget har hänvisat till att uniformsreglementet följer av en neutralitetspolicy där bolaget har ett behov av att upprätthålla och uppvisa en religiös, politisk och ideologisk neutralitet gentemot kunder. Att inte ha en neutralitetspolicy skulle enligt flygbolaget undergräva dess näringsfrihet och riskera att leda till ett inkomstbortfall. Enligt bolaget syftar neutraliteten också till att minska konflikter och spänningar mellan anställda och mellan anställda och kunder.

DO menar att reglementet inte är utformat på ett sätt som ger stöd för en vilja att uppnå generell neutralitet, utan endast syftar till att hindra bärandet av religiösa symboler.

Även om reglementet skulle anses ge uttryck för en vilja att uppvisa neutralitet är det enligt DO fråga om diskriminering eftersom det i detta fall inte är lämpligt och nödvändigt för att uppnå ett berättigat mål.

– Ett uniformsreglemente som innebär förbud mot religiösa symboler medför särskilt negativa effekter för muslimska kvinnor som bär slöja av religiösa skäl. Vid en intresseavvägning måste jämställdhet på arbetsmarknaden och individens religionsfrihet därför ställas mot arbetsgivarens intressen, och vid en sådan avvägning måste jämställdhet och religionsfrihet väga mycket tungt, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO begär nu att flygbolaget ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, för den kränkning hon utsatts för och för att motverka liknande händelser i framtiden.

Ta del av DO:s stämningsansökan här.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2024