Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Antalet anmälningar till DO fortsätter att öka

illustration_statistikrapporten_2024

Antalet anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023, var ökningen 9 procent. Det visar DO:s årliga statistikrapport som publiceras idag.

Förra året inkom knappt 4000 anmälningar om diskriminering till DO. Ökningen av antalet anmälningar gäller samtliga diskrimineringsgrunder. De största procentuella ökningarna rör anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning respektive ålder.

– Jag tycker att det är bra att fler som utsätts för diskriminering anmäler det till DO eftersom vi vet att långt många fler än de som gör en anmälan upplever sig vara diskriminerade varje år, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Precis som tidigare år visar statistikrapporten att anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är vanligast. År 2023 inkom 1 818 anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, vilket motsvarar 46 procent av alla anmälningar om diskriminering.

Den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anges i anmälningar är etnisk tillhörighet. År 2023 inkom 1 293 anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet vilket motsvarar 33 procent av alla anmälningar om diskriminering.

De flesta anmälningarna om diskriminering som DO tar emot rör arbetslivet, följt av utbildningsområdet och därefter samhällsområdet varor och tjänster.

– DO utreder anmälningar för att bidra till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Men statistik över anmälningar bidrar också till att öka DO:s och andra aktörers kunskap om diskriminering som förekommer i samhället och kan indikera hur den tar sig uttryck, säger Lars Arrhenius.

Ta del av rapporten här.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 april 2024