Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när busschaufför utsatte resenär för trakasserier

DO begär att ett regionalt länstrafikbolag ska betala diskrimineringsersättning till en kvinna för trakasserier. Enligt DO har trakasserierna haft samband med etnisk tillhörighet.

Det var i samband med att kvinnan skulle stiga på en buss, och då valde de bakre dörrarna, som busschauffören började skrika åt henne att hon måste gå av och i stället kliva på där fram. Chauffören fortsatte sedan att högljutt kränka kvinnan bland annat genom att kalla henne dum med hänvisning till etnisk tillhörighet.

Länstrafikbolaget har medgett att kvinnan har utsatts för trakasserier och chauffören har av trafikbolaget som kör bussarna fått en erinran och en sex månaders prövoperiod.

DO:s bedömning gäller länstrafikbolagets ansvar för det inträffade och bedömningen är att bolaget är ansvarigt för den diskriminering som kvinnan har utsatts för. DO begär därför att bolaget betalar 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

– Även om trafikbolaget har agerat i förhållande till den chaufför som har felat så finns det ju också en person som har diskriminerats här, och det är länstrafikbolagets ansvar att resande i kollektivtrafiken inte diskrimineras, säger Vanessa Grapenstedt, jurist på DO:s processenhet.

Bolaget har på sig fram till den 19 april att ta ställning till DO:s begäran. Om bolaget motsätter sig den kommer en stämningsansökan att lämnas in till tingsrätten.

DO 2024/2158

Fakta

Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 april 2024