Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO välkomnar stärkt skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet

Till vänster: blåljus, till höger: diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius

I veckan meddelade regeringen att de ska bereda ett lagförslag för att stärka skyddet mot diskriminering inom offentlig verksamhet. Avsikten är bland annat att verksamhet inom exempelvis tull och polis ska omfattas av förbudet mot diskriminering.

– Det är bra att regeringen tar tag i den här uppenbara bristen, inte minst mot bakgrund av införandet av visitationszoner, som innebär att risken för diskriminerande etnisk profilering kommer att öka, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

I dag gäller ett förbud mot diskriminering inom vissa delar av den offentliga verksamheten. Det gäller till exempel inom utbildningsområdet, inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. I andra delar av den offentliga verksamheten är skyddet begränsat till när enskilda har kontakter med myndigheten, som när myndigheten lämnar information eller ger rådgivning till enskilda.

Det här är en brist som DO har påtalat många gånger, eftersom det exempelvis innebär att dagens diskrimineringsförbud inte omfattar åtgärder som polis eller tullpersonal vidtar i förhållande till enskilda, även om det sker på ett diskriminerande sätt. Att regeringen nu avser åtgärda detta är därför något som DO välkomnar.

– Människor som utsätts för diskriminering av myndigheter måste kunna få upprättelse. Det är därför av oerhörd vikt att förslaget bereds och kan komma på plats så snart som möjligt.

Läs mer
Remissvar: Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott

Debatt i Sydsvenskan: ”Ge dem som utsätts för etnisk profilering av polisen möjlighet till upprättelse.” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debatt i Dagens Samhälle: ”Diskrimineringslagen behöver utvidgas” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 april 2024