Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO utreder inte fråga om tolkavgifter i vården

DO har valt att inte inleda tillsyn av införandet av tolkavgifter i vården i Region Blekinge, eftersom en domstol har meddelat att regionens beslut tills vidare inte ska gälla.

Region Blekinge beslutade den 14 februari i år om att från och med den 28 mars införa en avgift för den som behöver en tolk vid ett läkarbesök i hälso- och sjukvården. DO har fått in en anmälan om diskriminering avseende beslutet. Beslutet har även väckt medial uppmärksamhet.

Utöver anmälan till DO har beslutet om att införa tolkavgift även överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö. Domstolen meddelade den 14 mars att beslutet, i avvaktan på dom i målet, tills vidare inte ska gälla (så kallad inhibition).

– Införande av tolkavgifter väcker frågor om hur sådana avgifter förhåller sig till förbudet mot diskriminering och allas lika rättigheter och möjligheter i samhället. Eftersom beslutet i det här fallet tills vidare inte gäller och det pågår en rättslig prövning i domstol har vi valt att inte inleda tillsyn med anledning av anmälan till DO. Däremot kommer jag att fortsätta följa frågan, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

DO 2024/1280

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 mars 2024