Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO ingår förlikning med bostadsbolag som nekade kvinna bostad

Ett bostadsbolag som nekade en kvinna i Stockholmsområdet en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning har nu valt att betala ersättning till kvinnan. I och med förlikningen avslutas ärendet.

Kvinnan har sjukersättning till följd av en funktionsnedsättning och nekades hyresrätten eftersom bolaget har haft en uthyrningspolicy som innebär att man enbart godkände inkomst från arbete, ålderspension eller studiemedel. Skälet till att sjukersättning inte accepterades som inkomst var, enligt bostadsbolaget, att rätten till sjukersättning omprövas vart tredje år och därför inte kunde betraktas som en varaktig inkomst.

Enligt DO innebar bostadsbolagets uthyrningspolicy att kvinnan har missgynnats på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.
Bolaget har meddelat att de har ändrat sin policy.

DO 2024/955


Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 mars 2024