Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO deltar vid internationellt toppmöte för kvinnors rättigheter

FN-flagga vajar i vinden på en guldig flaggstång

Den 11-22 mars 2024 är det dags för The Commission on the Status of Women (CSW) – det 68:de mötet i FN:s kvinnokommission. Kring den huvudsakliga konferensen anordnas flera parallella möten. Ett av dem är ett seminarium som samarrangeras av Sveriges och Norges diskrimineringsombudsmän.

Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius deltar i panelen på mötet som har rubriken Nordic models for gender equality (Nordiska modeller för jämställdhet mellan könen). I panelen deltar också Norges och Färöarnas motsvarighet till DO, men också representanter för norska Sametinget, Sveriges Kvinnoorganisationer och Norges kvinnelobby.

Fokus ligger på att diskutera vikten av samarbete för att kunna komma framåt i arbetet mot könsdiskriminering och jämställdhet och de olika roller vi har i det arbetet. Det nordiska samarbetet är viktigt för DO, och ger möjlighet att skapa en nära dialog och utbyte av erfarenheter med organisationer i regionen.

Innbjudan till parallellt möte vid CSW68 

FN:s kvinnokommission (CSW) inrättades år 1946, ett år efter bildandet av Förenta Nationerna. Den har sedan dess haft ett övergripande ansvar för att driva utvecklingen för jämställdhet. I kommissionen sitter representanter från 45 medlemsstater på en fyraårig mandatperiod.

Kommissionen sammanträder varje år i ett internationellt toppmöte för kvinnors rättigheter. Målet är att formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över.

Temat för året är ”Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective”.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 mars 2024