Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sportbutik nekade person med assistanshund att komma in

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit ställning i ytterligare ett ärende där en person som använder assistanshund har nekats att komma in i en butik. DO:s bedömning är att butiken har diskriminerat personen på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.

Det var när personen, som är i äldre tonåren, skulle besöka en sportbutik i Skåne som personalen konfronterade honom och hans mamma och meddelade att hunden inte fick vara inne i butiken. Trots att de förklarade att det var en assistanshund insisterade personalen att de hade en policy som inte tillät några hundar att komma in.

Butiken har till DO erkänt att personen utsatts för diskriminering. Butiken har också framhållit att assistanshundar ska vara tillåtna och att det var den personal som arbetade den aktuella dagen som inte hade tillräcklig kunskap om gällande policy. Butiken har därtill vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår på nytt. DO:s bedömning är sammantaget att personen har missgynnats genom butikspersonalens agerande och att det har varit fråga om indirekt diskriminering.

DO begär nu att butiken ska betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till personen. Butiken har till den 12 mars att ta ställning till DO:s krav. Därefter kan DO komma att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 februari 2024