Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Klarna Bank missgynnade kvinna efter föräldraledighet

Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att Klarna Bank ska betala 135 000 kronor i skadestånd till en kvinna för missgynnande i samband med föräldraledighet. Enligt DO var det ett missgynnande när kvinnan i samband med att hon kom tillbaka från föräldraledighet inte fick en likvärdig tjänst med den hon hade innan hon gick på ledighet.

Kvinnan var anställd som teamledare hos Klarna Bank och gick på föräldraledighet hösten 2022. Under föräldraledigheten genomförde Klarna Bank en omorganisation vilket innebar att arbetsgrupperna på den avdelning där kvinnan var anställd gjordes om. I samband med det fick kvinnans vikarie under föräldraledigheten en tjänst som var likvärdig med den som kvinnan tidigare hade haft. Kvinnan själv fick dock enbart en tjänst som medarbetare i ett annat team. Omplaceringen innebar således att hon gick från att vara teamledare till att vara handläggare/medarbetare och underställd en annan teamledare.

Klarna Bank har därefter gjort ytterligare en omorganisation vilket innebär att kvinnan nu inte längre är anställd av Klarna Bank utan av ett konsultbolag.
Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt att efter en föräldraledighet återfå sina gamla arbetsuppgifter eller, om det inte är möjligt, likvärdiga uppgifter, på villkor som inte är mindre förmånliga för arbetstagaren. DO:s bedömning är att kvinnans nya placering inte är att betrakta som likvärdig och att omplaceringen därtill kan komma att påverka kvinnans karriärsutveckling negativt. Omplaceringen är därför ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

– Även om arbetsgivaren har gjort en omorganisation så har det ju funnits en ny tjänst som teamledare som var likvärdig med den gamla. I stället för att erbjuda kvinnan den tjänsten har bolaget valt att tillsätta den permanent med kvinnans vikarie. Det här innebär en överträdelse av lagens missgynnandeförbud, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att Klarna Bank betalar 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Bolaget har till den 4 mars att ta ställning till DO:s krav. Därefter avser DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 februari 2024