Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer kommun – elev med funktionsnedsättning utsatt för diskriminering

DO har lämnat in en stämningsansökan mot en kommun i Dalarna som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa skolgången för en elev med funktionsnedsättning. Det handlar om omfattande brister.

Ärendet gäller en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som från årskurs två till åtta varit elev på en skola som kommunen är utbildningsanordnare för. DO anser att eleven har blivit diskriminerad då skolan inte har vidtagit skäliga åtgärder för att eleven skulle komma i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättningen.

DO konstaterar i sin utredning av ärendet att det varit fråga om omfattande och allvarliga brister i hur skolan har hanterat elevens rätt till särskilt stöd enligt skollagen. Skolan har bland annat inte utrett och analyserat elevens behov av särskilt stöd på det systematiska sätt som krävs enligt skollagen. Skolan har inte heller följt upp och utvärderat elevens åtgärdsprogram på det sätt som krävs.

DO har tidigare begärt att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven. Då kommunen uppgett att de inte kommer att betala ersättningen går DO nu vidare med en stämningsansökan.

DO 2023/6435 Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 februari 2024