Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Sommarnotarier på DO 2023 – Kriti och Emmy

Foto på Emmy Gustafsson, sommarnotarie på DO 2023

Emmy Gustafsson, sommarnotarie på DO 2023. Foto: Isabel Verner

Sommaren 2023 tog DO för första gången emot två juridikstudenter för att jobba som sommarnotarier - Kriti Sood och Emmy Gustafsson. Sommarnotarier hos DO bistår under åtta veckor under perioden juni-augusti i det löpande arbetet på rättsenheten, med arbetsuppgifter som annars utförs av beredningsutredare och enhetsassistenter på enheten.

Varför sökte ni notarietjänsterna?

Kriti: Diskrimineringsfrågor är väldigt intressanta, och tyvärr ett område som inte uppmärksammas i större utsträckning under juristprogrammet. Därför kände jag att notarietjänsten var en utmärkt och unik möjlighet för mig att få en ökad förståelse av diskrimineringsrätten i praktiken.
Emmy: DO:s arbete mot diskriminering är viktigt både på individnivå och för samhället i stort, och därför kändes DO som ett självklart val när jag ville jobba med något jag känner är viktigt.

Vad fick ni arbeta med på DO?

Kriti: Jag fick dels jobba administrativt, dels med beredningen av de anmälningar som kom in. Beredningen har varit särskilt spännande eftersom jag verkligen fått tillfälle att sätta mig in i enskilda fall och göra preliminära juridiska avvägningar och överväganden.
Emmy: Jag har bland annat fått jobba med att gå igenom och ta emot anmälningar och svara på frågor om diskriminering från allmänheten. Men också en del administrativt arbete.

Hur kommer erfarenheterna från DO komma till användning för er framåt?

Kriti: Tiden på DO var ovärderlig. Jag har fått möjligheten att använda mina juridiska kunskaper i konkreta ärenden, och det har bidragit till en ökad förståelse för hur juridik och praktik samspelar. Juristprogrammet är väldigt teoretiskt, så det är verkligen något jag kommer att ta med mig.
Emmy: På DO fick jag möjlighet att arbeta med avancerad juridik och därmed fördjupa mina juridiska kunskaper. En stor del av arbetet gick också ut på att göra svår juridik tillgänglig och förståelig för alla, och det vet jag att jag kommer ha nytta av i framtiden oavsett vad jag jobbar med.

Hur var det att vara sommarnotarie på DO?

Kriti: Det var väldigt spännande och fyllt av nya insikter. Som de första sommarnotarierna på DO fick vi äran att ta oss an ett antal olika och varierande arbetsuppgifter. Vi har också känt oss varmt välkomnade av alla hjälpsamma kollegor, vilket bidragit till en superhärlig arbetsmiljö.
Emmy: Det var jättekul och lärorikt. Vi fick göra många olika och varierande arbetsuppgifter och det känns som att vi verkligen fick möjlighet att utvecklas. DO var också en supermysig arbetsplats med härliga kollegor.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 februari 2024