Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bostadsbolag godkände inte sjukersättning som inkomst - nekade kvinna bostad

Det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna i Stockholmsområdet en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och begär nu att bostadsbolaget ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan, som har en funktionsnedsättning, hade ansökt om en hyresrätt hos bolaget men fick avslag eftersom hennes inkomst endast består av sjukersättning. Bolaget har en uthyrningspolicy som godkänner inkomst från arbete, ålderspension eller studiemedel. Skälet till att sjukersättning inte accepteras som inkomst var, enligt bostadsbolaget, att rätten till sjukersättning omprövas vart tredje år och därför inte betraktas som en varaktig inkomst.

Enligt DO innebär bostadsbolagets uthyrningspolicy att kvinnan har missgynnats på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.

– Sjukersättning för personer med en sådan funktionsnedsättning som kvinnan har är inte mindre varaktig än till exempel studiemedel, och den policy som bolaget har innebär i praktiken att personer med funktionsnedsättning och som har sjukersättning utesluts från möjligheten att hyra bostad, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

Bolaget har nu fram till den 27 februari att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 februari 2024