Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Missgynnande när kvinna omplacerades efter föräldraledighet

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten. Den bedömningen gör Diskrimineringsombudsmannen, DO, och begär nu att en kommun i södra Sverige ska betala ersättning till kvinnan.

Kvinnan har varit anställd som biståndshandläggare inom kommunens äldreomsorg sedan 2018. Våren 2022 gick hon på föräldraledighet. När hon inför sin återgång i tjänst hade kontakt med sin chef berättade chefen att hon var så nöjd med vikarien att denne skulle få behålla kvinnans arbetsuppgifter permanent. Kvinnan skulle därför omplaceras till att handlägga en annan typ av biståndsärenden, som hon inte hade någon tidigare erfarenhet av.

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt att efter en föräldraledighet återfå sina gamla arbetsuppgifter om det inte är omöjligt av andra orsaker. Att omplacera en arbetstagare för att arbetsgivaren vill behålla den föräldralediges vikarie är därför enligt DO ett missgynnande som är förbjudet enligt lagen, oavsett om de nya arbetsuppgifterna är likvärdiga eller inte.

– Arbetsgivaren har enbart rätt att omplacera en arbetstagare om det helt enkelt är omöjligt för arbetstagaren att återgå till den tidigare tjänsten, till exempel om tjänsten till följd av en omorganisation inte längre finns kvar. Men så är ju inte fallet här, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att kommunen betalar 75 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Kommunen har till den 21 februari att ta ställning till DO:s krav. Därefter avser DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 februari 2024