Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Företag ersätter kvinna som utsattes för sexuella trakasserier efter sommarfest

DO har tidigare gjort bedömningen att en kvinna i Västra Sverige utsattes för sexuella trakasserier av sin chef i anslutning till en sommarfest 2023. Nu ersätter företaget kvinnan.

Sommarfesten anordnades av det företag som var kvinnans arbetsgivare och där mannen som utförde handlingarna var kvinnans chef och företagets ägare.

DO konstaterade i sin utredning att företaget, genom chefens agerande, utsatt kvinnan för diskriminering i form av sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen och framställde därför ett betalningskrav mot företaget. Företaget bestrider fortfarande ansvar för diskriminering, men har träffat en överenskommelse med DO vilken innebär att de betalar ersättning till kvinnan. DO har avslutat ärendet.

DO 2023/6795

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 februari 2024