Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när läkare bad kvinna att ta av sig huvudduk

En läkare på en vårdcentral i Uppsala försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, har vårdcentralen inte lämnat en rimlig förklaring till varför läkaren bad om det. DO anser därför att vårdcentralen har diskriminerat kvinnan.

Eftersom kvinnan sökte vård för en åkomma på en kroppsdel som inte täcktes av huvudduken ifrågasatte hon läkarens begäran att ta av den. Läkaren vidhöll dock att hon behövde se hela kroppen.
Enligt regionen som är ansvarig för vårdcentralen har läkaren ställt kravet för att hon ansåg sig behöva se ”hela patienten för att säkerställa en hel hudkostym”.

– Det är viktigt att alla som söker vård känner en trygghet i att de kommer bli behandlade på ett icke-diskriminerande sätt. Ovidkommande undersökningar eller annan osaklig behandling riskerar att leda till att vissa personer kan dra sig för att söka vård. Det behöver DO givetvis agera mot, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att Region Uppsala ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Regionen har till den 12 februari att ta ställning till DO:s krav. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 januari 2024