Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Regioner ersätter patienter som felkönades i journalanteckningar

Två regioner har valt att betala ersättning till patienter efter att ha felkönat dessa i journalanteckningar. DO har utrett händelserna och bedömt att felköningen har varit fråga om diskriminering.

Den ena händelsen rör en journalanteckning efter ett fysiskt läkarbesök och i det andra fallet rör händelsen en journalanteckning efter chatt-kontakt med vårdpersonal på 1177 Vårdguiden. I båda fallen har patienterna informerat vårdgivarna om vilket kön de identifierar sig som och vill bli benämnda med.

Regionerna har i båda fallen hänvisat till att användningen av fel kön i journalanteckningarna har skett utan avsikt att diskriminera. DO:s bedömning är att bemötandet i att felköna patienterna har inneburit en integritetskränkning då personernas könsidentitet inte har respekterats.

I och med att regionerna har valt att betala ersättningen har ärendena nu avslutats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 januari 2024