Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun betalar ersättning för att ha dragit tillbaka erbjudande om sommarvikariat

En kommun i Mellansverige har betalat ersättning till en man som först erbjöds ett sommarvikariat som boendestödjare, men där kommunen senare drog tillbaka det erbjudandet för att mannen tidigare själv hade haft boendestöd. Tillbakadragandet innebar att mannen diskriminerades på grund av sin funktionsnedsättning.

Tillbakadragandet berodde på ett missförstånd om kommunens rutiner. Kommunens rekryterare hade felaktigt fått information om att kommunens rutiner var att en person som själv har haft boendestöd inte kunde arbeta på den enheten. Mannen erbjöds i stället ett sommarvikariat på en annan enhet, men mannen tackade nej till det då han endast var intresserad av arbetet som boendestödjare.

Trots att det aktuella tillbakadragandet berodde på ett missförstånd bedömde både DO och kommunen att agerandet utgjorde diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Skälet är att boendestöd är en form av kommunalt bistånd som i den aktuella kommunen kräver att den sökande har en funktionsnedsättning, och att en person utan funktionsnedsättning därmed inte skulle ha nekats ett vikariat av den anledningen. Det finns därmed ett så kallat ”oupplösligt samband” mellan funktionsnedsättningen och beslutet att dra tillbaka mannens anvisning.

Eftersom kommunen nu har betalat ersättning till mannen, och tidigare också har erkänt diskrimineringen, avslutas ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 januari 2024