Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar

DO gör bedömningen att det har varit fråga om diskriminering när vårdpersonal har felkönat patienter i journalanteckningar. DO begär nu att regionerna ska betala diskrimineringsersättning till personerna.

Det handlar om två personer vid två olika tillfällen. Ett fall gäller en journalanteckning efter ett fysiskt läkarbesök och det andra fallet gäller en journalanteckning efter chatt-kontakt med vårdpersonal på 1177 Vårdguiden. I båda fallen har patienterna informerat vårdgivarna om vilket kön de identifierar sig som och vill bli benämnda med.

Regionerna har i båda fallen hänvisat till att användningen av fel kön i journalanteckningarna har skett utan avsikt att diskriminera. DO:s bedömning är att bemötandet i att felköna patienterna har inneburit en integritetskränkning i och med att personernas könsidentitet inte har respekterats. DO anser att personerna har utsatts för diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

– I bemötande av patienter är det rimligt att kräva att vårdpersonal inte benämner dem med fel könsidentitet, tvärtemot det som patienten påtalat, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

Regionerna har nu till den 12 januari på sig att ta ställning till DO:s krav.

Fakta:
I diskrimineringslagen avses med kön att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön (1 kap. 5 § 1 och andra stycket DL).

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön (1 kap. 5 § 2 DL).

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 december 2023