Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när personer som använder ledar- eller assistanshund avvisades

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har framställt krav om diskrimineringsersättning till tre olika företag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Alla tre företagen har diskriminerat personer som använder ledar- eller assistanshund genom att de avisat personerna.

I ett av fallen har en större livsmedelskedja diskriminerat en person som använder assistanshund. Personen har vid två besök blivit tillsagd av anställda att hen inte får vara i butiken med sin hund. Även efter att personen visade upp hundens väst och tjänstekort med information om att det var en assistanshund fortsatte butiken att hävda att hen inte var välkommen. Personen fick genomföra sitt besök i butiken först efter att butiken kontaktat polis. När personen efter första besöket kontaktade livsmedelskedjans kundtjänst beklagade företaget det inträffade, lovade att det inte skulle hända igen samt skickade ett presentkort som kompensation. Men när personen åter besökte butiken, blev hen avvisad igen.

I de två andra fallen rör det sig om personer med synnedsättning som använder ledarhund, och där personerna har nekats att komma in på ett café respektive en restaurang.

– Ett generellt hundförbud kan inte tillämpas i förhållande till personer som använder ledar- och assistanshundar eftersom det innebär ett särskilt missgynnande av denna grupp. Det är företagens ansvar att se till att personalen har kunskap om de skyldigheter som följer av diskrimineringslagen och vilka regler som gäller på arbetsplatsen för att ta med ledar- och assistanshundar till en butik, ett café eller en restaurang, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO:s bedömning är att samtliga tre händelser har utgjort diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

– Ledar- och assistanshundar är hjälpmedel – inte sällskapsdjur – vilket innebär att de har rätt att vistas i fler miljöer än andra hundar. Dessutom är det givetvis både kränkande och förenat med stort obehag att inte känna trygghet att kunna ta del av grundläggande samhällsfunktioner, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO begär nu att företagen ska betala diskrimineringsersättning till de utsatta personerna. Företagen har på sig fram till den 15 januari att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökningar till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 december 2023