Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering i skolan – överläggning hos DO

Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius

Den 15 december var chefer för utbildningsförvaltningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå kallade till överläggning hos DO för att diskutera diskriminering i skolan med diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO har under lång tid tagit del av judars och muslimers upplevelser av diskriminering i skolan. Både från anmälningar om diskriminering och i DO:s dialog med civilsamhället framkommer det att elever utsätts för trakasserier från andra elever och att skolpersonal diskriminerar elever. Det har också framkommit att skolor inte vidtar tillräckliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Under hösten har DO tagit del av uppgifter från elever och vårdnadshavare men även genom media om hur judiska och muslimska elever i än större utsträckning är utsatta för diskriminering. DO såg därför anledning att kalla chefer för utbildningsförvaltningar till en överläggning för att påtala den allvarliga situationen, informera om bestämmelserna i diskrimineringslagen och om utbildningsanordnarnas ansvar.

Syftet med fredagens överläggning var att få en gemensam bild av situationen. DO ville också ta del av hur de fyra kommunerna ser på de frågor som aktualiserats och vilket arbete som pågår i dag i kommunerna för att förebygga och motverka diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 mars 2024