Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Café ersätter man som sållades bort på grund av kön

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tidigare lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot ett café i Stockholmsområdet som meddelade en man att han inte var aktuell för anställning med hänvisning till att de ville ha en personalgrupp med enbart kvinnor. DO återkallar nu sin stämningsansökan efter att parterna nått en överenskommelse som innebär att mannen får en ersättning från caféet.

Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal, och blev då uppmanad att skicka in sitt CV. Han fick dock senare svar att han inte skulle komma ifråga för anställning eftersom arbetsgivaren gemensamt med de anställda hade bestämt att de ville enbart ville ha kvinnor som anställda.

DO:s bedömning var att bortsållningen innebar att mannen utsattes för diskriminering som har samband med kön.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 december 2023