Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna utsatt för sexuella trakasserier av chef efter sommarfest

En kvinna i Västra Sverige blev utsatt för sexuella trakasserier av sin chef i anslutning till en sommarfest tidigare i år. Den bedömningen gör DO som nu begär att företaget betalar diskrimineringsersättning till kvinnan.

Sommarfesten anordnades av det företag som var kvinnans arbetsgivare och där mannen som utförde handlingarna var kvinnans chef och företagets ägare.

De sexuella trakasserierna har bestått i beröring av kvinnan, kommentarer samt meddelanden av sexuell natur.

DO:s utredning visar att det måste ha varit uppenbart för chefen att hans agerande var oönskat. Utredningen är omfattande och uppgifterna stöds bland annat av vittnesmål, ljudfiler och skärmdumpar på sms-konversationer.

DO konstaterar att företaget, genom chefens agerande, har utsatt kvinnan för diskriminering i form av sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. DO begär att företaget betalar 100 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Företaget har nu fram till den 22 december på sig att ta ställning till DO:s begäran. Om bolaget motsätter sig begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
DO 2023/6795

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 december 2023