Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kommun drog tillbaka erbjudande om sommarvikariat

Det var diskriminering när en kommun i Mellansverige först erbjöd en man ett sommarvikariat som boendestödjare, men senare drog tillbaka det erbjudandet. Skälet till tillbakadragandet var att mannen tidigare själv hade haft boendestöd. Tillbakadragandet berodde på ett missförstånd om kommunens rutiner, men innebar att mannen diskriminerades på grund av sin funktionsnedsättning.

Under våren 2023 utannonserade en kommun i Mellansverige ett antal sommarvikariat inom vård och omsorg, bland annat inom boendestöd. Boendestöd är en form av kommunalt bistånd som innefattar praktiskt stöd i vardagslivet, exempelvis hjälp med att öppna och gå igenom post, städa och göra en hushållsbudget. I den aktuella kommunen är det ett krav för att beviljas boendestöd att den sökande har en funktionsnedsättning.

Den man som ärendet gäller hade själv haft boendestöd och hade haft positiva erfarenheter av det. Han lämnade därför in en ansökan och erbjöds ett sommarvikariat som boendestödjare.

Ett par dagar senare kontaktade kommunens rekryterare mannen igen och drog tillbaka anvisningen till boendestödsenheten. Bakgrunden var att rekryteraren felaktigt hade fått information om att kommunens rutiner var att en person som själv har haft boendestöd inte kunde arbeta på den enheten. Mannen erbjöds i stället ett sommarvikariat på en annan enhet, men mannen tackade nej till det då han endast var intresserad av arbetet som boendestödjare.

Trots att det aktuella tillbakadragandet berodde på ett missförstånd bedömer DO att agerandet har utgjort diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

– Genom att dra tillbaka anvisningen med hänvisning till att mannen tidigare hade haft boendestöd har kommunen missgynnat mannen av ett skäl som har samband med funktionsnedsättning. Detta beror på att personer utan funktionsnedsättning inte kan få boendestöd och därför inte heller kan nekas ett vikariat av den anledningen. Det finns därmed ett diskrimineringsrättsligt orsakssamband mellan funktionsnedsättningen och beslutet att dra tillbaka mannens anvisning, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att kommunen ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Kommunen har till den 21 december att ta ställning till DO:s krav. Därefter kan DO komma att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 december 2023