Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer körskola som krävde att utbildning skulle genomföras på ryska

DO har lämnat in en stämningsansökan mot en körskola i Stockholmsområdet. Enligt DO har körskolan diskriminerat en man när han nekades en körskolelektion med anledning av att han inte ville tala ryska med körskolläraren.

Det var en ukrainsk man som hade bokat körlektionen på trafikskolan. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen förklarade att han ville genomföra lektionen på svenska eller engelska men nekades detta.

Körskolans huvudägare har uppgett att skälet till att anmälaren inte fick genomföra lektionen på svenska var att anmälarens kunskaper i svenska var för dåliga. DO har dock inte sett något som stöder det påståendet.

DO:s bedömning är att mannen har utsatts för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

DO 2023/6342

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 december 2023