Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun betalar ersättning till elev för sexuella trakasserier

En kommun i Skåne har valt att betala ersättning till en elev på en av kommunens skolor för sexuella trakasserier. I och med att kommunen har betalat den ersättning som DO begärt har ärendet avslutats.

Bakgrunden är händelser som rör ett barn som vid den aktuella tiden gick på mellanstadiet. En anställd på skolan har dömts i tingsrätt för flera fall av sexualbrott mot eleven. Sexualbrotten som den anställde har dömts för har även varit sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen som kommunen som utbildningsanordnare är ansvarig för. DO har bedömt att brotten även utgjort sexuella trakasserier i diskrimineringslagens mening samt att kommunen brustit i sin åtgärds- och utredningsskyldighet.

Kommunen har medgett ansvar för de sexuella trakasserierna.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 november 2023