Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO Lars Arrhenius talar på globalt UNESCO-möte

I Sao Paulo i Brasilien inledde i veckan FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och information/kommunikation, UNESCO, ett högnivåmöte om diskriminering och rasism. Under mötet kommer bland annat frågor som rör jämlikhetsdata, urfolk, minoriteter, hbtqi, AI och diskriminering att diskuteras.

Lars_Arrhenius_i_panelsamtal_UNESCO

Brasilien står värd för mötet som samlar forskare, experter, civilsamhällesorganisationer, institutioner och medlemsstater världen över för att diskutera frågor om rasism och diskriminering.

På mötets första dag deltog DO Lars Arrhenius i en rundabordsdiskussion tillsammans med företrädare för institutioner som arbetar mot diskriminering och rasism i andra länder. Lars Arrhenius pratade bland annat om att skyddet mot diskriminering måste vara verkligt och effektivt och om att ge upprättelse till individer som utsätts för diskriminering. Han pekade också på att det är när vi använder oss av olika verktyg, som att utreda anmälningar, ta fram rapporter om hur diskrimineringen ser ut i samhället, genomföra dialog med civila samhället och att lämna rekommendationer till regeringen om hur skyddet mot diskriminering bör stärkas och dessa verktyg samspelar och förstärker varandra som vi bidrar till förändring. Han talade också om vikten av att vara en synlig aktör i samhället och att delta i samhällsdebatten.

– I en orolig samtid där mänskliga rättigheter och aktörer som arbetar med rättighetsfrågor ifrågasätts är det viktigt med samarbete. Därför var det inspirerande att tala i en sådan global kontext som det här mötet är, säger Lars Arrhenius i en kommentar.

Under mötet lanseras också ett globalt nätverk för institutioner som arbetar mot diskriminering och rasism.

DO_Lars_Arrhenius_i_panelsamtal

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 november 2023