Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Inte diskriminering när internetbank nekade mobilt BankID

Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID. DO konstaterar dock att det är problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att få tillgång till olika samhällstjänster, som exempelvis BankID, riskerar att begränsas.

DO:s utredning har rört två personer som anmält att de på grund av att ICA-banken infört nya krav i januari 2022 inte längre har möjlighet att ansöka om mobilt BankID, eftersom de inte är svenska medborgare.

ICA-bankens krav innebär att en kund ska kunna identifiera sig med antingen ett aktivt mobilt BankID eller ett svenskt pass eller svenskt nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten och en mobil enhet med NFC-läsare för att läsa av id-handlingens chip. För i vart fall en av de två personer som DO:s tillsyn har rört, har de nya kraven inneburit att personen inte har kunnat ansöka om förnyat mobilt BankID hos ICA-banken.

Enligt ICA-banken har de nya kraven införts för att öka säkerheten och skydda kunder från bedrägerier samt för att möta de myndighetskrav som finns. I och med att banken saknar fysiska bankkontor och enbart erbjuder mobilt BankID krävs, enligt banken, ett högt ställt krav på id-handlingar för att säkerställa en persons identitet. ICA-banken har också framfört att banker som har fysiska kontor har andra möjligheter att verifiera en persons identitet. En person som fått ett mobilt BankID hos en annan bank kan använda det för att ansöka om eller förnya sitt mobila BankID hos ICA-Banken.

DO har efter utredning bedömt att ICA-bankens villkor inte innebär en överträdelse av förbuden mot direkt eller indirekt diskriminering. DO konstaterar att ICA-bankens villkor om krav på vissa id-handlingar i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med annat nationellt eller etniskt ursprung än svenskt, men att det är ett berättigat syfte att ha högt ställda krav på säkerhet för att leva upp till myndighetskrav och skydda kunderna. DO anser också att åtgärden i sig är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.

– Samtidigt ser jag det som problematiskt att möjligheten för personer som inte är svenska medborgare att ta del av viktiga samhällstjänster på det här sättet begränsas, och det särskilt med tanke på att allt fler tjänster numer erbjuds och utförs online. Det gäller inte minst med tanke på att de fysiska bankkontoren blir allt färre, särskilt i glesbygd, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO har avslutat det aktuella ärendet.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 november 2023