Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

DO är på plats på årets Mänskliga Rättighetsdagar i Helsingborg den 23 – 25 november.

Utställartorget på MR-dagarna med många montrar och ett myller av besökare. Många samtal pågår. I fonden syns DO:s monter med DO-loggan.

Välkomna!

Träffa oss i vår monter på utställartorget och var med på våra seminarier. I fokus är diskriminering i skolan, i arbetslivet och vilka risker för diskriminering som finns när man använder AI. Vi ser fram emot många intressanta möten och samtal. Hoppas vi ses!

Delta i våra seminarier

Diskriminering på jobbet: Vem rekryteras? Vem väljs bort?

Tid: Torsdag 23 november, klockan 13.30–14.30

Diskriminering i arbetslivet är ett allvarligt problem som begränsar människors möjligheter på arbetsmarknaden. Det visar bland annat en forskningsöversikt från DO om risker för diskriminering vid rekrytering.

Vid seminariet ges en lägesbild som följs av ett panelsamtal om hur diskriminering i arbetslivet kan motverkas och förebyggas. I samtalet deltar Akademikerförbundet SSR, Malmö mot diskriminering, Arbetsgivarverket och DO.

Skolan – en plats för alla?

Tid: Fredag 24 november, klockan 10.30–11.30

Alla elever har rätt till en utbildning fri från diskriminering. Ändå ser vi i vårt arbete att skolan inte ger elever med funktionsnedsättning förutsättningar att klara sin skolgång.

Vid vårt seminarium kommer vi att diskutera frågor som: Hur kommer diskriminering till uttryck i skolan? Vilket ansvar har skolan?

Vi ger en lägesbild som följs av ett panelsamtal. I samtalet deltar Nätverket Unga för tillgänglighet, Sveriges elevråd, Specialpedagogiska skolmyndigheten och DO.

Användningen av AI och risker för diskriminering

Tid: Fredag 24 november, klockan 12.30–13.00

AI används i allt större utsträckning i vårt samhälle. Vilka risker för diskriminering för det med sig?

I DO:s aktuella rapport om användandet av AI inom arbetslivet beskrivs några av de risker som finns och hur medvetenheten om dessa ser ut bland arbetsgivare

Besök oss i vår monter

Under hela mässan finns medarbetare från DO på plats i DO:s monter på utställningstorget. Välkommen till oss för att prata, ställa frågor och ta del av material och information.

Detta är MR-dagarna

MR-dagarna är Nordens största mötesplats om mänskliga rättigheter och samlar årligen mellan 3 000 och 5 000 besökare. Läs mer om MR-dagarna och årets program Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 november 2023