Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Körskolas krav att genomföra utbildning på ryska var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att en körskola i Stockholmsområdet ska betala diskrimineringsersättning för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Bakgrunden är att körskolan nekade en man en körskolelektion med anledning av att han inte ville tala ryska med körskolläraren.

En ukrainsk man hade bokat en körlektion på trafikskolan. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen förklarade att han ville genomföra lektionen på svenska eller engelska men nekades detta.

Körskolläraren, som också är körskolans huvudägare, har till DO uppgett att skälet till att anmälaren inte fick genomföra lektionen på svenska var att anmälarens kunskaper i svenska var för dåliga. DO har dock inte sett något som stöder det påståendet och anser därför att det inte varit motiverat att neka mannen lektionen av det skälet.

– Genom att ställa krav på att lektionen skulle genomföras på ryska har mannen behandlats sämre än andra körskoleelever med samma kunskaper i svenska eftersom dessa skulle ha fått genomföra lektionen på svenska. Att kravet framfördes har samband med mannens etniska tillhörighet och därmed har det varit fråga om diskriminering, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att körskolan ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Körskolan har till den 29 november att ta ställning till DO:s krav. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 november 2023