Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Regionen ersätter man som avkrävdes drogtest för att få ADHD-medicin

Västra Götalandsregionen har betalat ersättning till en man med en ADHD-diagnos som avkrävdes ett drogtest innan han kunde få sitt recept på läkemedel förnyat.

Enligt DO är ett generellt krav på drogtest diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har tidigare också granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I sitt beslut konstaterade JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

I och med att regionen nu har betalat ersättning till mannen avslutas ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 november 2023