Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun betalar ersättning för överträdelse av repressalieförbudet

En kommun i Västernorrland har valt att betala ersättning till en vårdnadshavare efter att en rektor på ett av kommunens fritidshem utsatt vårdnadshavaren för en repressalie.

DO:s bedömning har varit att rektorn gjorde en orosanmälan till socialtjänsten som en repressalie, det vill säga som en form av bestraffning eller ogynnsam behandling. Detta efter att vårdnadshavaren meddelat att hon avsåg att göra en anmälan om underlåtenhet att utreda trakasserier riktade mot hennes barn.

I och med att kommunen har betalat ersättningen avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 november 2023