Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO lämnar in stämningsansökan mot café

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lämnat in stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot ett café i Stockholmsområdet. Enligt DO har caféet diskriminerat en man som i samband med att han sökte arbete valdes bort med hänvisning till att arbetsgivaren ville ha en personalgrupp med enbart kvinnor.

Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal, och blev då uppmanad att skicka in sitt CV. En tid senare skrev han till caféet för att höra hur det gick med hans ansökan. Han fick då svar att han inte skulle komma ifråga för anställning eftersom det vid tillfället endast var kvinnor som arbetade på caféet och att arbetsgivaren gemensamt med de anställda hade bestämt att de ville fortsätta så.

DO:s bedömning är att bortsållningen har inneburit att mannen har utsatts för diskriminering som har samband med kön.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 november 2023